Terapi për shock-un

Planet rregulluese, përtej të qënurit masa kufizimesh të ngurta, fshehin ose kanë potencialin e të qënurit strategji e politika me efekte mbi cilësinë e jetës në fusha si: shëndetësi, kulturë, edukim, dhe rrjedhimisht mbi ekonomi dhe politikë. Në ekonomin e tregut të lirë, ku është konkurenca dhe kokëfortësia e shifrave të përcaktuara nga forcat e tregut dhe jo planifikimi që dominon të ardhmen, planet rregulluese tërheqin (ose duhet të tërheqin) interesin si të qytetarit dhe të atyre që përftojnë politika makroekonomike, rregullore mjedisore apo energjitike, strategji të zhvillimit industrial apo të politikave për turizmin etj…. Në këtë kuptim këto plane bashkojnë nga njëra anë përpjekjet shoqërorë për zhvillim dhe në anën tjetër interesat e individit dhe qytetarëve, ç’ka i bën ato pa frikë të quhen planet e mbarëvajtjes shoqërore.

Continue reading

Advertisements

Çfarë Mjedisi?

Nëse mund të përmendet nje filozof i vetëm që ka ndikuar posaçërisht në lëvizjet moderne mjedisore dhe civile ai patjetër është Henry David Thoreau natyralist dhe filozof amerkikan i shekullit te 19-të, formulues i nocioneve të rezistencës civile paqësore, dhe partizan i individualizmit dhe të drejtës së tij për t’i rezistuar abuzimit të pushtetit. Continue reading

Dilema e Mjedisorëve

Nëse ekziston ndonje dilemë në përpjekjet vizionare të mjedisoreve sot, padyshim më kryesorja është ajo e përzgjedhjes midis zhvillimit dhe ruajtjes. Është përqasja ndaj kësaj dileme ajo që i kushtëzon edhe modelet, qofshin këto të huazuara apo të improvizuara, që u jep aktorëve mundësinë për të negociuar apo mosnegociuar, dhe që vlerësohen nga publiku pikërisht në varësi të zgjidhjes së kësaj dileme. Duhet pohuar që në fillim se problemet, si ato të mjedisit ashtu edhe ato të zhvillimit, në Shqipëri hasen mjaft të mprehta dhe emergjente, dhe rrallë lënë kohë për të reflektuar për zgjidhjet më të mira. Ndaj ato janë shpesh të destinuara të instrumentalizohen për interesa që nuk kanë të bëjnë as me zhvillimin dhe as me mbrojtjen e mjedisit. Continue reading

Bird House

This birdhouse was designed for a charity auction on behalf of Fontenelle Nature Association of Nebraska, in March 2002. It was one of several birdhouses designed by other architects in my previous office, Alley Poyner Architecture P.C., a local architecture firm in Omaha Nebraska.

Architects have e long history of designing birdhouses, and they have served primarily as a mode of expressing their attitude towards nature. Frank Lloyd Wright (fig.1) designed several of them, and the one shown here was built on concrete, which engages it to the bigger framework of Wright?s architectural discourse. Another one by Oscar Niemeyer (fig.2), goes farther than that and uses the birdhouse as a tool to emphasize or explore the relationship of nature with the city. Even today architects continue to design them, as it was the case with The Birdhouse Project back in
2002 which attracted world renowned architects, industrial designers, and artists, to explore their ideas about the built environment and nature; among them are Tadao Ando, Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Neil M. Denari, Renzo Piano, Norman Foster etc.

Continue reading