Terapi për shock-un

Planet rregulluese, përtej të qënurit masa kufizimesh të ngurta, fshehin ose kanë potencialin e të qënurit strategji e politika me efekte mbi cilësinë e jetës në fusha si: shëndetësi, kulturë, edukim, dhe rrjedhimisht mbi ekonomi dhe politikë. Në ekonomin e tregut të lirë, ku është konkurenca dhe kokëfortësia e shifrave të përcaktuara nga forcat e tregut dhe jo planifikimi që dominon të ardhmen, planet rregulluese tërheqin (ose duhet të tërheqin) interesin si të qytetarit dhe të atyre që përftojnë politika makroekonomike, rregullore mjedisore apo energjitike, strategji të zhvillimit industrial apo të politikave për turizmin etj…. Në këtë kuptim këto plane bashkojnë nga njëra anë përpjekjet shoqërorë për zhvillim dhe në anën tjetër interesat e individit dhe qytetarëve, ç’ka i bën ato pa frikë të quhen planet e mbarëvajtjes shoqërore.

Continue reading

Advertisements

Albanian muckraker

Hiding faces, “Bevis Fusha / Anzenberger Agency”

Jacob Riis, the influential photographer of nineteenth century New York, is not simply know for being among the first to use flash powder in photography, allowing him to penetrate the dark spaces of the tenement housing and lodgings, and to record the living conditions of the poor and emigrants. He is also known for influencing, as well as being supported by a class of influential people, and would be politicians of the time, giving birth to political movements that will change drastically the legislation on welfare, and urban landscape of New York.

Continue reading